PROJEKTY


Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012448
Popis projektu: Projekt řeší nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců   společnosti a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004265
Popis projektu: Projekt řeší nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců   společnosti a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Rekonstrukce a dostavba rozestavěné haly z 80.let na výrobní objekt INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001250
Popis projektu: Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Místo realizace: Zátkova 495, 392 01 Soběslav
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Comments are closed.