PROJEKTY


Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.03.01.03/00/23_047/0003174
Popis projektu: Cílem projektu je zvýšit prostřednictvím profesního vzdělávání úroveň kompetencí pracovníků, která splní stávající potřeby zaměstnavatele a požadavky měnícího se trhu práce.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012448
Popis projektu: Projekt řeší nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců   společnosti a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004265
Popis projektu: Projekt řeší nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců   společnosti a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení adaptability zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s. a tím i zvýšení připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií:
Název projektu: Rekonstrukce a dostavba rozestavěné haly z 80.let na výrobní objekt INVESTIX a.s.
Číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_004/0001250
Popis projektu: Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO 2 – Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků
Místo realizace: Zátkova 495, 392 01 Soběslav
Předmětem projektu je rekonstrukce a dostavba rozestavěné haly společnosti LADA z 80. let na moderní výrobní objekt. Objekt s využitím pro lehkou strojírenskou výrobu, bude disponovat souvisejícím skladovacím, administrativním a hygienickým zázemí.

Hlavní cíle a výsledky projektu: Rekonstrukce brownfieldu na moderní výrobní prostory pro strojírenskou výrobu, s užitnou podlahovou plochou 2.244m2.
Na realizaci projektu je poskytována finanční podpora Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), programu Nemovitosti.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií:

Comments are closed.