Poskytujeme služby v oblastech:

- projektová činnost ve výstavbě
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- zednictví
- vodoinstalatérství, topenářství
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
- vedení spisovny
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických    a telekomunikačních zařízení
- zámečnictví, nástrojářství
- činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o    největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského    zákona
- slévárenství, modelářství
- obráběčství


- Zaměstnanci společnosti INVESTIX a.s. jsou vzděláváni v rámci projektu    „Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s.“ s    registračním číslem CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004265. Projekt řeší    nedostačující úroveň znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců    společnosti a nesoulad mezi jejich kvalifikační úrovní a potřebami    společnosti jako zaměstnavatele. Hlavním cílem projektu je zvýšení    adaptability zaměstnanců společnosti INVESTIX a.s. a tím i zvýšení    připravenosti zaměstnavatele v souvislosti se změnami ekonomických a    technologických podmínek a zvýšení konkurenceschopnosti    společnosti jako celku jak na domácích, tak zahraničních trzích.                - Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Politika kvality PDF (zde ke stažení)O nás

Sídlo:
Kněžskodvorská 2277/26, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
Identifikační číslo: 63906651
Daňové identifikační číslo: CZ63906651
Investix a.s. je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1790
Kontakty:
Telefon: +420 389 016 263
Mail: msebek@investix.cz